Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2020 neodvisen.si

Nacionalni podporniki programa

 

ostali podporniki programa »

 

Konkretno in neposredno

Pravice in krivice

Gre za človeka in njegovo dostojanstvo v vseh življenjskih obdobjih, pa tudi za ranljive skupine ljudi, ki se same pogosto ne znajdejo dobro v kruti realnosti in labirintu predpisov. Gre za človeka vredno prihodnost, ki je za mnoge ne bo, če jo bomo zapravili danes, če bodo ljudje životarili v malodušju, pesimizmu, zasvojenostih, celo »odklopljeni«. Tu je odgovornost države, ki ima pravo in socialo zapisano v 2. členu Ustave. Gre za odgovornost za sobivanje različnih, vendar s povsem enakimi pravicami. Kdo jih krši in zakaj, predvsem pa, kaj narediti, da ne bo »drugorazrednih« ljudi in brezbrižnosti nekaterih uradnikov?

Dolžnosti so stvari, ki jih je treba storiti,

da se drugim zagotovi njihova pravica.

Če nihče ne stori svoje dolžnosti,

nihče ni deležen pravice,

ki mu pripada.

(Phil Bosmans)

Krivice vedno bolijo. Nanje je treba opozarjati. Tudi zato, da se nikoli več ne bi ponovile. Pri Varuhu se srečujemo s številnimi pobudami nesrečnih ljudi, ki ne vedo ne kod ne kam. Nekateri so v iskanju svojih pravic prehodili dolgo pot, mnogi so na tej poti celo obupali, srečali so veliko pravih uradnikov, ki so jim znali povedati samo to, da za njihov problem niso pristojni. Kdo pa je pristojen? Kaj sploh storiti? Morda so celo zamudili roke, ki so jim bili na voljo za različna pravna sredstva. Zgodi se, da so jih uporabili, pa z njimi niso uspeli. Je še kakšna možnost? Sprašujejo in obupujejo. Življenje pa teče dalje in jih preizkuša; morda že z novimi zgodbami.

Čudimo se celo, da ljudje lahko vse to preživijo. Vedno sem menila, da so oškodovanci (pre)potrpežljivi.

Krivice nam dajo misliti, da drugim nikoli ne bi smeli povzročati tega, česar ne želimo zase.

Želim, da bi se vsi – ljudje in oblastniki – zavedali pravic in hkrati dolžnosti, ki zahtevajo hitro, pravično in odgovorno ravnanje. Zakonodajna in izvršilna veja oblasti morata s pravnimi predpisi in zlasti njihovim udejanjanjem v vsakdanji praksi preprečiti erozijo pravne in posledično socialne države, hitro in predvidljivo ravnanje sodne veje oblasti pa mora ljudem povrniti zaupanje in primerno dostojanstvo, da bodo tudi najranljivejši začutili, da so pravice ene in edine – za vse popolnoma enake.

VIR: http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?Id=139664

Vlasta Nussdorfer

Vlasta Nussdorfer

Univ. dipl. pravnica. Svetovalka predsednika RS

Dolgoletna državna tožilka, predavateljica, publicistka, pisateljica in humanitarka. Je ambasadorka prostovoljstva v RS, v letu 2012 Ambasadorka aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Število prispevkov

8